Varför Medborgerlig Samling 2022?


Varför ska jag slänga bort min röst på ett parti som inte kommer in i riksdagen? Vad är det som är himla unikt med Medborgerlig Samling? Vad skiljer Medborgerlig Samling från M, SD och/eller AfS?

Den här texten är producerad för att svara på dessa tre återkommande frågor om partiet Medborgerlig Samling. Det är min privata uppfattning och står inte för partiets uppfattning. Jag sammanfattar först svaren och utvecklar det djupare nedan:

Varför ska jag slänga bort min röst på ett parti som inte kommer in i riksdagen?

 • Du inser att M och Kd är den breda mitten och inte borgerlig politik
 • Du vill ha borgerlig politik på riktigt men inser att den inte kommer på en gång
 • Du är beredd att ta smällarna fram till dess MED får sitt lyft innan 2030 just pga att sådana som du står upp och röstar på dem
 • Med 2,5% – 200 000 röster så får MED partistöd och kan börja driva större kampanjer och nå fler väljare.

Vad är det som är himla unikt med Medborgerlig Samling?

 • MED är borgerliga på riktigt.
 • MED vill se en förändring på lång sikt – inte bara makt nästa mandat.
 • MED är transparenta. De vill ha full insyn i partiet med 100% kompetens i ministrar och tjänstemän och inga broilervalda kompisar
 • MED står för en filosofisk grund. Det är de totalt ensamma om varför det är viktigt och fantastiskt förklaras nedan.
 • MED är digitalt. Eftersom det är verkligheten för nästa generation är det vi måste förstå för att kunna bygga en framtid för framtiden. Allt annat är att köra huvudet i väggen och vägra framtid.
 • MED förstår som enda parti att identitetspolitik är relativ vilket innebär att ingen sanning existerar och alla får känna vad de vill. Sverige består idag enbart av identitetspolitik. Den måste brytas ner och något nytt måste byggas upp. Det tar tid, det är svårt men ena vägen fram.

Vad skiljer Medborgerlig Samling från M, SD och/eller AfS?

 • M, Kd och L tillhör numer den breda mitten. Det är inte borgerlig politik. Skattefrågan är en icke-fråga för dessa så kallade borgerliga partier.
 • Ms kärnfråga är rättssamhället. De har helt släppt företagarna och skattefrågan för att passa in i dagens mediamix samtidigt som de nu sett komma vad SD såg för 25 år sen.
 • MED är inte nationalistiskt eller patriotiskt som SD och AfS (dock för en ytterst restriktiv flyktingpolitik för att vi har ett toalt migrationshaveri)
 • SD är socialkonservativa dvs de står närmare socialdemokraterna än moderaterna.

Fördjupande svar om Medborgerlig Samling

Varför ska jag slänga bort min röst på ett parti som inte kommer in i riksdagen?

Svaret är enkelt: det beror på din egen inställning till politiken. Är du intresserad av att rösta bort något bara för att bli av med det nu på en gång så ska du lägga din röst på något av de borgerliga representerade alternativen eller på Sverigedemokraterna. Är du däremot intresserad av borgerlig politik så är det Medborgerlig Samling du ska tänka kring. återkommer jag till det under nästa punkt.

Medborgerlig Samling växer. De växer så de knakar. Och de gör det därför att Medborgerlig Samling handlar om frihet och skattelättnader. Om ansvar. Om politiker som faktiskt är utbildade för det de ska göra och har erfarenhet inom området. Medborgerlig Samling är liberalkonservativt (vilket egentligen betyder förändring med försiktighet) – de tror på frihet för individen. De tror på att ansträngningar ska löna sig. Idag finns inget av det i svensk politik och det finns inget hopp om att det ska inträda – se sista punkten.

Jag ber er ödmjukt förhålla er till det faktum att i december 2021, nio månader innan valet så har vi ett kallat borgerligt alternativ där ett av två partier nu är farligt nära fyraprocentsspärren och där Liberalerna troligen åker ur och dessutom inte bestämt sig på vilken fot de ska stå med nio månader kvar. Förhåll er också till att Moderaterna helt släppt sin kärnfråga om skatterna och nu enbart fokuserar på det som Sverigedemokraterna sagt tio år.  Det är idag det så kallade borgerliga alternativet. Centern har sedan länge gått tll vänster. Valet 2018 räknade jag till En gång de nämnde småföretagarna. En gång. Centern är dessutom en av anledningarna till att vi har haft tre valprocesser på lika många år. Jag personligen har räknat ut dem ur den borgerliga idén.

Om du vill se en förändring i borgerlig riktning så är Medborgerlig Samling idag det enda parti som faktiskt stakar ut den kursen på riktigt. Jag ber er att debattera det faktumet med MED:are på sociala medier för att stärka MED:s sak – om du röstar på Kd eller M idag så kommer du bli varse att MED bättre stödjer dina borgerliga sympatier.

Men om MED inte kommer in – är inte min röst bortslängd då? Låt mig återgå till detta styckes inledning: det beror på din egen inställning till politiken. Låt oss vara ärliga i sann MED-anda: MED kommer troligen inte nå riksdagen 2022 men chansen finns 2026. Om du vill se en borgerlig makt som är borgerlig på riktigt och inte bara ett något bättre alternativ till socialdemokratin vilket M är idag, så måste du acceptera att riska dessa 4 år och göra allt för att få in MED till 2026. På kommunal och regionnivå ser chanserna för fler mandat ljusare ut. Din röst kan ses som bortkastad på kort sikt men på längre sikt kommer du få ett borgerligt styre som faktiskt är det du vill rösta på. Inte det du röstar bort. Oaktat detta är Medborgerlig Samling är ett parti på lång sikt vilket leder in mig på nästa fråga. Men innan dess ytterligare ett svar på frågan om rösten är bortkastad:

MED är idag helt ideelt drivet. Då de når 2,5% (vilket motsvarar 200 000 väljare) erhåller de partistöd vilket förändrar möjligheten radikalt att få borgerlig politik till stånd. Din röst leder till den nivån. Den är inte bortkastad. Om du samtidigt kommunicerar ditt budskap i alla till buds stående medier där du vill verka och för fram din åsikt så lyfter du MED ytterligare och vi minskar gapet till dessa 200 000  potentiella väljarna. Att 200 000 inte skulle vilja se lägre skatter är en lögn. Bara småföretagarna idag är 1 100 000 stycken och är det några som inser vad skatter gör för företagsamhet så är det dem. Vill du få någon att gå över till den borgerliga sidan – gör henne till småföretagare. Och där har vi som sagt 700 000 företag med många fler potentiella väljare.

Vad är det som är himla unikt med Medborgerlig Samling?

Låt oss titta närmare på digitalism, filosofi och identitetspolitikens öde. MED har en linje av filosofi i sin kropp och det mina vänner ska ni dels omfamna och dels glömma att ni hittar i någon av de andra partierna. Filosofi betyder kärlek till visdom och står bakom hela vår samhällsutveckling från antiken till nu. Att ha filosofi som en bas i ett parti är fullkomligt briljant och nödvändigt. Det skiljer MED från alla andra partier.

MED är digitalt. Det MED förstår är att Internet är det som förändrar världen in i ett nytt paradigm. Då jag säger att MED verkar på lång sikt så inbegriper det detta för våra barn som nu växer upp kommer ha en totalt annorlunda syn på hela vår värld för de kommer se det genom Internet som världsbild vilket Internet är och kommer att bli. Internet har gjort vår värld platt istället för den tills nu hierarkiska världen, vilket omkull kastar i stort sett allting som vi känner det. Att inte förstå det som politiskt parti är en katastrofal miss och kommer leda till implodering då barnen blir röstberättigade. Att klimatet just nu engagerar en del barn och unga kommer inte vara bestående av flera skäl men det kommer Internet.

Till sist: MED förstår att hela den plattform som samhället vilar på är identitetspolitisk. För att bryta upp och skapa ett samhälle anpassat till den digitaliserade värld som nu byggs och där vi är tvungna att tänka om i oerhört många frågor från rättsväsende och försvar till skatter och välfärd så måste man också ändra hela den kultur som idag präglar Sverige och väst. MED är det enda parti som förstår det här. Det arbetet är enormt och långt men det finns idag ingen som är i närheten av att ens tänka den tanken. Det gör MED.

Det här tillsammans gör MED totalt unikt jämfört med alla andra partier och bör vara ett skäl för dig som borgerlig att överväga att läsa mer om Medborgerlig Samling och gå med i deras grupper på Internet för att lära dig mer.

Vad skiljer Medborgerlig Samling från M, SD och/eller AfS?

Låt oss ta moderaterna först (och i det väva in L). Problemet i Sverige är att allt har blivit en bred mitt. Centern har mer eller mindre blivit ett vänsterparti och högern står där Centern stod igår. De enda som befinner sig till höger på riktigt är Medborgerlig samling. En vacker dag måste du som borgerlig väljare ta ställning till hur du faktiskt vill se ditt land – inte nästa mandatperiod – utan om tio, tjugo år då dina barn växer upp. Sanningen är den att med en politik som saknar högeralternativ och där dessutom en islamsk gren nu börjar knoppas i form av partiet Nyans så finns bara Medborgerlig Samling kvar som alternativ för din borgerliga ideologi.

M har mer eller mindre anammat rättsfrågan och tar den nu från SD. Men var är frågan om skatterna – M:s paradgren? Var är frågan om företagen? Näringslivet? Var är högern i M? Den är bortblåst. Det enda de nu pratar om är rättssamhället utifrån gängens perspektiv. Så rumphuggen har deras retorik blivit. Där MED går in och ser på vad vi kan göra för övergripande förändringar i samhället på djupet, sådant som tar lång tid och inte sker med ”strängare straff” (något som för övrigt kriminella skiter i – straffen är så att säga en del av deras utbildning) så har M fastnat i en SD-loop som helt övergivit Ms kärnfrågor. Men utan dessa kärnfrågor lägger vi bara plåster på blödande sår som blöder igenom på en sekund. MED vill se var blödningen kommer ifrån och stoppa den invärtes. Det är inte lika sexigt och snabbsmält som M:s politik och därmed också mer svårsåld. Men om frågan nu är vad som skiljer MED från M och vad som faktiskt gör skillnad på riktigt så är det det mest substantiella svaret.

Vad skiljer då MED från SD och AfS? För det första är SD ett socialkonservativt parti som står S närmare än M i allt utom flyktingpolitiken. För det andra är SD ett nationalistiskt parti. Det är inte MED. Medborgerlig Samling menar att vi med ansvarstänket i grunden ska ha rätt person på rätt plats och då spelar etnicitet noll roll. Frågar du Sverigedemokraterna så är etniciteten av större vikt än kompetensen därför att de är måna om att värna vårt kulturarv. MED inser att kulturarvet nog kan var vackert och att det inte kommer raderas ut om vi har bra arbetskraftsinvandring. De inser också att allting är i ständig förändring (vilket kommer från filosofins värld som jag nämnde ovan) och att inget är statiskt så vår kultur förändras och det är så det alltid har varit och så kommer det alltid att vara. Att MED sedan vill slopa asylen och bara behålla kvotflyktingar har att göra med att vi måste ta om hand om de som är här efter som den identitetspolitiska kulturen har förstört alla chanser till migration för att vi förnekar dem att ta ansvar i samhället. Ett ansvar MED förespråkar.

MED blandas ofta ihop med AfS och det är en ytterst märklig och opåläst missuppfattning. AfS är ett ultranationalistiskt parti som driver återvandring och totalt stopp för invandring för att bevara den svenska kulturen och kan snarast beskrivas som patriotiskt till skillnad från det nationalistiska SD. MED har ingenting med det att göra utan vill, som nämndes ovan, se till att rätt personer oavsett etnicitet ska få bo och verka i landet så länge de gör rätt för sig och tillför landet något i form av de bidrar till samhället. Punkt. Där är skillnaden och den är enorm.

Med allt detta sagt kring dessa tre punkter rekommenderar jag er nu att besöka Medborgerlig Samlings hemsida eller gå med i några av deras diskussionsgrupper på Facebook eller tala med oss på Twitter för alla frågor du kan tänkas ha efter att ha läst detta.

Medborgerlig Samling är den förändring du som borgerlig vill ha men inte kommer få om du inte vågar bryta dig ur och se till djup verklig förändring som står för det du en gång önskade dig: Äkta borgerlig politik. Välkommen till friheten. Välkommen till oss i MED.

En tanke på “Varför Medborgerlig Samling 2022?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s