Språket, Skriften, Tryckkonsten, Internet

Hur kom vi hit och vad är det vi står inför? Låt oss i korthet ta oss igenom historien fram till nu och det som leder oss in i det nya paradigmskiftet, dess kaos och sökande efter ordning. Vi behöver snabbspola filosoferna Bard / Söderqvists teorem men för en mer utförlig genomgång rekommenderar jag varmt Alexander Bards och Jan Söderqvists böcker.

Det finns mer lättillgängliga videos av Bard på Youtube för den som vill ha en popversion av berättelsen.

Det paradigmskifte vi ser är inte det första och även om andra forskare menar att andra skiften markerar större förändringar så utgår jag från de tre olika paradigmskiften tidigare i historien så som Bard / Söderqvist definierat dem.

Annons