Språket

Det första som händer oss då vi vandrar som nomader längs savannen för 100 000 år sedan är att vi lär oss kommunicera. Plötsligt kan vi överföra information till varandra. Detta inträffar på den tid vi lever i stammar bestående av ett visst antal individer. Informationen inom en stam kan då bevaras hos de individer som lever i den och överföras till efterkommande generationer. Detta sker i båda fallen via språket.

Problemet med att använda språket som bärare av information över tid är två: dels lagras informationen i minnen som inte bara kan skifta i kvalitet utan dessutom förställas och till och med återkallas med fel information. Dels så tolkar varje individ informationen utifrån sin egen referensram vilket gör att återgivningen av ett minne färgas och kodas av orden individen använder.

De äldsta kvinnorna i stammen bar ofta funktionen att föra den kollektiva visheten vidare men då de dog så dog också all information som inte hade förts över till nya generationer. Här uppstår vad vi kallar för matriarken som ska spela stor roll för många diskussioner på den här plattformen.

Rap-musiken kommer från stammar i Afrika som använde rytm och rim i språket för att lättare minnas och bevara berättelser från tidigare generationer.