Tryckkonsten

År 1450 uppfinner Johannes Gutenberg tryckpressen och ungefär 350 senare så ska det leda till en av de blodigare revolutionerna i världen. Den franska revolutionen inleddes 1789 med att de nyinflyttade fattiga parisiennerna läste de tabloider som delades ut på gatorna i Paris. Tabloiderna beskrev hur hovet satt i Marseille och förfasade sig över den smutsiga arbetarklassen medan de själva levde dekadenta liv i lyx och överflöd. Denna information ledde till att man slog upp ordet giljotin i encyklopedin, byggde en och rullade ner den 80 mil söderöver för att hugga huvudet av adeln. Denna händelse ledde till 11 år av blodiga uppgörelser i Europas historia.

Med tiden lär vi oss behärska det tryckta ordets kraft. Institutioner och akademier för bildning skapas. Medier i form av tidningar, encyklopedier och skönlitteratur byggs upp och information om samhället kan distribueras på smidiga, billiga och enkla sätt.

Det här skapar också en informationshierarki som vi tidigare sett i historien. De som sitter på makten att distribuera Informationen är i gemen makteliten inom de olika skråna. Folket sinsemellan kan förvisso numer läsa och skriva men distributionen till massorna av det skrivna ordet bestäms av den intellektuella makteliten: tidningsredaktioner och bokförlag. Men så infaller år 1996.

Annons