@niklasgerholm

”Hjälp mig att förstå” – Det nya paradigmet på Clubhuse

Det nya paradigmet har blivit med Clubhouse. Det finns en alldeles utmärkt mening med den här sociala medie-appen nämligen att samla förståelse – vilket är DNP:s största och enda mål.

Från och med idag kommer jag i sociala medier att bjuda in meningsmotståndare till debatter på Clubhouse. Jag gör det under parollen ”Hjälp mig att förstå” och det fungerar så här:

Jag bjuder in en person. Denna person har på något sätt skrivit eller förmedlat något jag inte kan förstå men som jag vill försöka förstå genom att uppnå en dialog. Jag kan antingen vara oförstående eller ha en motsatt åsikt men kontentan är att om hon lyckas övertyga mig i sak så kommer jag offentligt ändra åsikt.

På den här sidan kommer jag notera vilka debatter jag bjudit in till och vem jag önskar föra en dialog med. Tackar meningsmotståndaren nej kommer jag också ange varför på den här platsen. Jag kommer också föra upp de dialoger jag själv bjudit in till men avstått. Jag hoppas de ska bli få. Självklart får ni bjuda in mig till dialog. Till sist kommer jag spela in alla samtal och lägga upp dem om jag får meningsmotståndarens medgivande.

DNP Clubhouse är alltså inget försök att svartmåla meningsmotståndare utan bär ett ärligt uppsåt att försöka nå förståelse i vad motparten faktiskt menar. Om intentionen hos motparten upplevs som förkastlig i mina ögon så är det också där det slutar men tanken är att uppnå förståelse för det som föranlett inbjudan och därefter, om tillåtelse gives, förmedla det via inspelat material.

Följ DNP på Clubhouse: @niklasgerholm

Länkar, ämnen, debattörer och tidpunkter släpps på Facebook och Twitter samt här. Välkomna till Det nya paradigmets Clubhouse.

Inbjudningar

NamnÄmneTidpunktKommentar
Lina Stenberg,
Vik ledarskribent
Aftonbladet
”Moderaterna kommer
självklart att vaccinera de
fattiga sist.”
InställtJag valde att avstå
efter research på
motdebattören.
Gudrun SchymanVarför har du som feminist använt slöja då iranska kvinnor dör för att de just vill slippa slöja?Förfrågan på Twitter 23 mars 2021.
Coming soon….

Annons