Om…

Följ på:

Vem äger Det nya paradigmet?

Ingen! Och alla. Med alla menar vi alla som ingår i Tillitskedjan. Det gör att alla som är delaktiga i Tillitskedjan kan kontribuera med innehåll till Det nya paradigmet.

Det nya paradigmet fylls kontinuerligt med nya insikter, ständiga utmaningar av dessa insikter och nya länkar med divider i tillitskedjan. Syftet med plattformen är att delge resultat och insikter och släppa det på Det nya paradigmets plattformar.

Arbetsdagarna i Det nya paradigmet går ut på att delta i debatter, förkovran inom alla ämnen som berör paradigmskiftet, möta och diskutera med alla som är nyfikna på att lära sig mer om det som händer samt att skapa innehåll på plattformen.


Alla kommentarer är välkomna. Det nya paradigmet tror inte på tonalitet utan på det fria ordet. Då någon tar makten över vad eller hur saker får sägas är det fria ordet inte lägre fritt och då har vi inte en demokrati. Yttrandefrihet är något binärt och det är du som tar ansvar för dina känslor.

Det som inte accepteras är hot vilket föranleder anmälan och block samt diskussionskomplexitet på sandlådenivå i debatten. Det senare för att vi vill lägga tid på de djupa debatterna istället för pajkastning. Då har ni Twitter.

Politik är en dålig dekokt på filosofi men vi debatterar ändå nyheter på delar av plattformen i ett försök att lyfta makroperspektiv så ofta det går.

Annons