Digital filosofi: Är världen på väg att kollapsa under 20-talet?

Video. Det korta svaret är nej men det kommer bli väldigt mörkt de närmsta 50 åren. Anledningen till det beror på att vi klivit in i ett nytt paradigm; vi går från industrialism till informationalism. Informationalism är en ny värld som bygger på informationen snarare än kapitalet som grund och blev möjlig tack vare Internet.

Precis som industrialismen blev möjlig tack vare tryckpressen som spred tryckt information i rasande fart över världen gör nu Internet samma sak med några viktiga skillnader. Där upplysningen skilde kyrka från stat och byggde ett hierariskt system med en ledare överst i form av politik, akademier och medier i toppen och folket underst så raserar nu Internet hela den världsordningen och lägger människorna i ett enda stort nätverk där människan själv väljer hur hon vill ingå i den nya nätordningen. 

Det här skapar ett kaos eftersom vi ännu inte har fått ordning på det som faller och det som byggs upp och det är ett kaos som kommer hålla i sig – inte minst med den nya folkvandringen och maktstrukturer som vägrar släppa taget om det gamla paradigmet. 

Det här kaoset gör oss osäkra och defokuserade på det som verkligen sker omkring oss. Detnyaparadigmet.com har skapat för att med dagliga inlägg belysa problem i samhället och lägga dem i det nya tänkande som krävs för att förstå 20-talet.

Vägen in i ett nytt paradigm handlar alltid om att förstå vad som föregått det som händer nu. Nycklarna till det är kunskaper inom ämnen som bland annat religion, historia, filosofi, sociologi. Vad jag vill göra här är att försöka lära ut det tänkande som bygger på detta och förankra det i din vardag. Du har inte möjlighet att sätta dig in i – eller kanske inte ens hitta – böcker, poddar, videos, föreläsningar som idag hjälper oss att förstå det kaos som omger oss och varför. Det är mitt jobb att ge dig.

Om du har tid och på allvar vill börja försöka förstå grunderna till det som händer så kan du fortsätta läsa. Om inte har jag ett annat förslag. Följ Det nya paradigmet på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube. Då får du dagliga kommentarer om vår samtid med det som händer nu belyst ur den filosofi som den här sidan rymmer och då du känner dig redo så läser du vidare nedan och djupare ner i hur den filosofin fungerar.

Min förhoppning är att mina inlägg ska skapa mer och mer intresse hos dig att förstå vad det är som händer på 20-talet att du till sist börjar läsa in dig på de rena filosofiska resonemangen på sidan under länkarna i toppen. Vill du veta mer kan vi pratas vid.

Målet med sidan är att fånga upp de som är i gränslandet mellan att vilja förstå och inte kunna förstå. Ni är inte många men sanningen är den att vi står inför 50 år av kaos och ju fler vi är som försöker förstå desto färre år av mörker kan vi generera åt – om inte oss själva – så våra barn. Det är hela min avsikt med mitt arbete här och på internet. Digital filosofi i en tid som behöver det mer än kanske någonsin.

Inledning till Det nya paradigmet – den digitala filosofin på 20-talet

Det nya paradigmet är en plattform som bygger på resonemang av främst Alexander Bard och Jan Söderqvists fem böcker om vår nya tid: Nätokraterna, Det globala imperiet, Kroppsmaskinerna, Synteismen och Digital Libido.

Då denna svit upptar stora diskussioner kring berättelsen om människan och digitaliseringen som nu kullkastar allt vi känt som sant så är det i den epoken Det nya paradigmets plattform vill skapa en förståelse kring det som händer. Därmed vill plattformen hjälpa människor att uppgå i den nya upplysningen som är nödvändig att förstå för att bringa ordning i kommande kaos.

Plattformen är skapad för att bringa ljus i mörker genom att förklara svåra resonemang begripligt, ständigt utmana och omvärdera i en tid som kräver omvärdering varje sekund och hela tiden lära sig mer i den tid där det krävs att vi lär oss hela tiden.

Från idégrunderna på plattformen och hennes syskon flödar nya resonemang. Utifrån det är tanken med plattformen Det nya paradigmet att divider ska forma de nya idéerna och tankarna tillsammans och bygga nya fantastiska nätokrata nätverk för att skapa upplysning till sökare.

Det nya paradigmet är ambitionen att förändra dagens förenklade sätt att tänka i ekokammare som bara bekräftar individens konfirmationsbias till att öka det komplexa tänkandet i flera nivåer. Det är ett problem eftersom vår hjärna är instruerad att dela in saker i kategorier för att snabbt – i enlighet med det behov våra hjärnor hade för 50000 år sedan – klassa det som fara, nytta, fortplantning, mat med mera. Teknologin har dock skapat ett ekosystem där det är förlegat och vi behöver helt enkelt nya tankebanor för den nya tiden.

Det nya paradigmet diskuteras plattformens fyra olika pelare ur otaliga perspektiv. Pelarna är: filosofi, nätokrati, informationalism och kultur.

Kort videointroduktion till Det nya paradigmet

14 minuter om den nya tidens grundproblematik och vad vi kan göra för att dämpa åren av kaos.

Annons