Digital filosofi

På den här delen av sidan kommer jag samla lektioner i den filosofi jag förmedlar och delvis själv bygger för att förstå det nya paradigmet. Jag gör det tillsammans med mitt nätverk och utifrån många år av studier inom filosofi och dess besläktade ämnen. Den digitala filosofin bygger på äldre filosofier och därmed är inte allt du läser här kopplat till den digitala utvecklingen men den är lika fullt en del av det nya paradigmet.

Bland artiklarna kan du läsa om nyheter och debatter i samhället och världen där jag oftast försöker applicera den filosofi du kan lära om här. Då detta skrivs i maj 2021 är den här sektionen under uppbyggnad och kommer ökas på under året.

Är du intresserad av att djupare förstå det som föranleder mina artiklar och varför jag valt dem och hur jag beskriver dem är den här sektionen för dig. Men även om du väljer att inte läsa artiklarna utan bara är intresserad av filosofin så går det bra att ta del av den här sektionen.

Sidan består av video och texter av olika kategorier. Under uppbyggnaden ska jag göra mitt bästa för att strukturera upp information så den blir som enklast att förstå. Det kommer finnas en grundläggande kurs i vad den digitala filosofin består i och enstaka artiklar och videos som tar upp enskilda ämnen.


Introduktion

Det här är en introduktion på 14 minuter som sammanfattar berättelsen kring vad som händer och va vi bör göra åt det. Är du helt ny på sidan är det här en bra väg in.

För att förstå det nya paradigmet Internet så behöver man förstå vad som föregick dem.

Annons