Kapitel 2: Feminism

Feminismen är under ständig debatt sedan den så kallade tredje vågen bröt ut under 90-talet efter en tyst period sedan 60-talets Grupp 8 våg. Den tredje vågen övergick i vad vi kallar den fjärde vågen. Inte mycket skiljer egentligen dessa två perioder åt mer än något ytterst väsentligt. Internet har hänt. Det ger kvinnorna en oerhörd makt eftersom kvinnor är de av de två könen som är expert på det sociala kittet. De var de som höll ihop stammarna medan männen var ute och jagade och så är det än idag. Det är bara det att innan internet hade kvinnorna inte en naturlig plattform att utöva sin makt på.

Detta har i väst bland annat lett till ett kvinnligt våldskapital som består i en cancel culture som de dominerar. Det har också lett till att de äger fler akademiska positioner nu än någonsin. I länder som är mindre utvecklade handlar feminism fortfarande om kvinnans lika rättighet jämte mannen vilket måste och är den enda sanna feminismen. I väst har däremot kvinnans frigörelse fryst inne efter 60-talet och är nu fokuserad på hat och grupp mot grupp då det kommer till könen. Med woke-ismens intåg har också relativisering fått en grundläggande position (som den alltid haft i postmodernismen som dominerar Sverige sedan andra världskrigets slut) vilket gör den nya feministrörelsen till en del av woke som är fullkomligt livsfarligt för samhället.

I det här kapitlet tar vi upp frågor som rör 20-talets feminism – feminism i det nya paradigmet och den digitala tidsrörelsen. Den är mycket väl värd att beakta för att minska de år av kaos vi står inför.

Upcomming events: Feminism – om social impotens, kvinnligt våldskapital och feminin kultur i 20-talets digitala era.

12 juni 2021 Varför feminin kultur frodas på HR och varför du som VD/ägare ska ha koll på det

I den här videon förklarar jag varför feminin kultur inte är fördelaktig för dig som ägare och VD.

Annons