Kapitel 3: Företagare och näringsliv

I det här kapitlet ska vi gå inpå hur den nya filosofin påverkar företagandet och näringslivet men även arbetsmarknaden i stort. Det kommer rikta sig till så väl ägare och VD som arbetstagare i det nya paradigmet.

12 juni 2021 Varför feminin kultur frodas på HR och varför du som VD/ägare ska ha koll på det

I den här videon förklarar jag varför feminin kultur inte är fördelaktig för dig som ägare och VD.

Annons