Impacter

Impacter är en ny typ av influencer som Det nya paradigmet tar fram med den internationella influncerbyrån Ilonsi under 2021. Under första kvartalet 2021 kommer Det nya paradigmet producera en youtube-film som kommer beskriva vilka problem influencern står inför under tjugotalet och hur impactern kommer ta över dessa roll. Det handlar om den äkta och falska hjältens berättelse, transparens, riktning, substans och närvaro.

Länk kommer här till youtube-serie.

Vill du veta mer om Impacters? Ring på 0707 17 47 30. Maila på niklas.gerholm@gmail.com eller bli uppring då det passar dig:

Annons