Informationalism

”Kapitalismen är död. Länge leve informationalismen!”

Inormationalismen är den era som ersätter industrialismen. Det är den tid som uppstod tillsammans med internet. Det mest kännetecknande för den nya eran är att hierakierna i samhället krossas då de tre hörnstenarna Medierna, Politiken och Akademierna faller.

Vi har mycket vaga begrepp om allt från att förstå vad Internet faktiskt är och är på väg att göra med oss, i en framtid där vi ska möta AI:s ankomst. Vad innebär den för människans fortsatta berättelse? Informationalismen rymmer de nya nätokratiska medborgarna och ställer helt nya krav på oss.


Vad innebär Det nya paradigmets era för medierna? Ett urval av frågor.

Vad innebär det nya informationsflödet här för människan och hennes identitet?

Vad innebär det nya sensokratiska övervakningssamhället som växer fram?

Varför förstår inte marknaden att marknadsföringen är död och varför faller influencer som marknadskommunikation?

Vad kommer ersätta marknadskommunikationen?

Hur, när och var ska vi kritisera och bemöta dagens medier?

Vad innebär mediernas fall?

När kommer förståelsen för att individer och företag snart växer samman till en identitet? Hur kan du redan nu ta kontroll över vad algoritmen kommer exponera dig som?

Vad gör du med din verksamhet då informationen slår kapitalet?

Hur uttrycker du dig, var uttrycker du dig och på vilka nya sätt måste man anpassa kommunikationen för att få bäst impact och undvika dödliga fällor i Det nya paradigmet?

Under taggen #informationalismen diskuteras förståelse inför den tid vi står på randen inför och skapar upplysning för dividen, plasticiteten, organisationerna och företagen.

Annons