Kapitel 1: Introduktion

Det här kapitlet ger dig en introduktion till vad Det nya paradigmet är, vad meningen med sidan är och bakgrunden till dess existens – vilket kort och gott handlar om den nya tiden vi står inför. Du hittar en fördjupande text här men den första videon ger dig en bra och djupare insikt i den nya tiden och webbplatsen plats i den. Det ger dig goda möjligheter att förstå djupet i sidan och lotsar dig in i den filosofi som byggs för 20-talet i en helt ny era som är oerhört komplex och svårbegriplig vilket får konsekvenser som drabbar oss alla. I den kontexten vill jag hjälpa dig att navigera och det gör jag med Det nya paradigmet.

16 maj 2021 Varför vi står inför många år av kaos och vad vi kan göra åt det

Det här är en introduktion till filosofin på Det nya paradigemt och beskriver dess syfte och vad jag vill med den här webbplatsen. Viden är på 14 minuter och sammanfattar berättelsen kring vad som händer och va vi bör göra åt det. Är du helt ny på sidan är det här en bra väg in.

25 februari Vad är Det nya paradigmet?

Den här videon är en kort introduktion till vad Det nya paradigmet ämnar att förklara och varför.

Annons