Nätokrati

”Internet är Gud. Gud! Alla som tror att världen orienterar efter hur vi levde för bara tio år sedan är redan hjälplöst förlorade.”

Uppdaterad 2021-08-31

Nätokratin (myntat av en journalist på 90-talet på tidningen The Wired) är det nya paradigm som nu växer fram där vi är alldeles i början. Nätokratins motpol är konsumtariatet vilket är en sammanslaging av trasprolitariatet och konsumtion vilket är den nya underklassen. Intressant att nämna där är att kapitalet spelar ut sin roll: svinrika människor kan utan problem tillhöra den digitala underklassen. Kapitalismen lämnar över till attentionalismen.

Nätokratin består av tre faser: Informationalismen vilket är tiden där data samlas in. Det är den tid vi börjat leva i. Data samlas om oss överallt. Det började med Google och Facebook, går vidare med internet of things, sensorer i bilar, telefoner och till sist kropps och ansiktsregistrering där Kina redan är. Ur det här växer då

Sensokratin där all vår data analyseras för att bygga människans hela berättelse som analyseras och förstås av AI. Då vi är där inträder

Protopianismen där vi lär oss använda analyserna och flyttar livet mer eller mindre online. Här kan digitala nationer uppstå och uttrycket Everywhere (arbeta och bo överallt) blir livsstil för nätokraterna. Kvar finns konsumtariatet som väljer att leva och bo på samma plats och som avskyr förändring – vilket på ett sätt är en naturlig reaktion då vi är programmerade att reagera på förändring. Detta blir nätokraterna. De lär sig bygga noder mellan varandra var som helst i världen och bildar kluster och nätverk i den nya adeln. De kommer älska att värna om integritet till skillnad från konsumtariatet idag som älskar att fläka ut sig så mycket de kan på instagram och andra sociala medier.

Medierna faller. Akademierna faller. Politiken faller. Kaoset i Den nya tiden delar mänskligheten i två klasser: nätokratin och konsumtaritatet. Den förra är överklassen och den senare underklassen. Det detnyaparadigmet.com vill arbeta för är att få med den övreövre sökande delen av underklassen in i framtidens samhälle för dämpa antalet år av mörker.


I vad består det nya samhället och hur bör man betrakta det? Ett urval av frågor.

Vilka kommer ingå i nätokratin?

Varför faller medier, akademier och politik och vad kommer istället?

Hur tar vi kontroll över polariseringen?

Vad är polarisering och vad är dess goda och onda sidor?

Vad innebär det att tillhöra eliten respektive underklassen i det digitala samhället?

Hur når man nätokratin idag? Varför faller medier, näringsliv och marknadskommunikativa krafter i det nya paradigmet?

Vad är det stora problemet med de nya klasserna i den globala digitala världen?

Hur förhåller vi oss till den nya tidens stora icke-digitala frågor som migration, integration, kriminalitet och hur påverkas konsumtariatet versus nätokratin av detta?

Hur ser politiken ut i nätokratins och den digtala filosofins ögon och har den någon framtid?

Vad innebär digitala nationer och hur kommer det påverka de fysiska nationerna?

Under taggen #Nätokrati diskuteras allt som har med det nya samhället att göra utifrån Det nya paradigmet som till exempel: kan man köpa en pizza med information och hur skapar vi skapar kontinentala samhällen i den sönderfallande nationen?

Annons