Paradigmets 4 element

Plattformen fokuserar på 4 olika element i sitt arbete att bringa insikt i det kaos som råder. Dessa är Filosofi, Nätokrati (som kan läsas som Samhälle men från ett nätokratiskt perspektiv), Informationalism (som kan läsas om Media men från ett nätokratiskt perspektiv) och Kultur.

Annons