Styrelsefilosofer

Det nya paradigmets filosofiska resonemang baserar sig på gamla filosofer bland andra Hegel, Marx och Nietzsche och i huvudsak handlar det om människan, samhället och kommunikationen i förhållande till den exploderande teknologin som ritar om alla kartor på en och samma gång. I det kaoset krävs mer eller mindre heltidsarbetande filosofer som förenar de gamla tänkarna med de nya tänkarna i den nya tiden och bygger nya läror för att bringa ordning i kaos. Där alla behöver filosofer i ständigt lärande.

Den filosofi och diskussion som förs under Det nya paradigmets flagg fördjupas vid möten med styrelser och ägare som självfallet inte hinner med att djupdyka i de frågor som här stöts. Där öppnas nu ett nytt skrå inför tjugotalet där filosoferna kommer att behöva ta plats i styrelserummen. Helt enkelt därför att världen och därav även näringslivet blivit så pass komplext att analys av hela omvärlden på ny komplexitetsnivå är nödvändig. Där är Det nya paradigmet börjat bli verksam.

Jag vill veta mer om hur styrelser, ägare och VD:s roll i det nya paradigmet. Ring på 0707 17 47 30. Maila på niklas.gerholm@gmail.com eller bli uppringd genom att skicka in formuläret nedan.

Annons