Vad innebär det att förstå Det nya paradigmet?

Det som sker nu är omvälvande och svårgreppbart men precis lika nödvändigt. Det tar tid att sätta sig in i allt vad Det nya paradigmet innebär och med det följer dessvärre offer. Om vi väljer att se Det nya paradigmet som en revolution så förstår du säkert att ingen revolution kan ske utan offer (utom möjligen Nejlikerevolutionen i Portugal 1974 där bara 4 personer uppges ha dött).


I Det nya paradigmet så ser man tydligt behovet av samarbeten. Behovet av kunskaper och intellekt utöver det som statliga akademier säljer till dig. Behovet av att lägga mycket tid på att kontrollera, lyssna, läsa och lära för att undvika hela minfält av ovidkommande och felaktig information – Internets baksida.

”Nya paradigm kostar alltid relationer”

Det om kommer ut på andra sidan är kunskaper och möjligheter att skapa sin egen verklighet och sin egen klass med jämlika och samförstående divider. Men med det kommer också hat, misstro och skilsmässor: från partners, vänner, barn och arbetskamrater. Nya paradigm kostar alltid relationer. Du är välkommen att dela med dig av dina upplevelser.

Att förstå det nya paradigmet innebär också att förstå att de närmsta 30 – 50 åren kommer bli fyllda av mörker. Vi lärde oss att franska revolutionen krävde 11 år av blod. Dessvärre ser det inte bättre ut den här gången men genom att förstå och bygga en ny filosofi kring den nya tiden kan vi både minska antalet mörka år och också vinna med oss fler som vill och kan förstå det nya paradigmet.